ĐẶT PHÒNG
Loại phòng Giá phòng Số lượng
Standard 300.000 VNĐ
Triple 450.000 VNĐ
Family 550.000 VNĐ
Deluxe 420.000 VNĐ
Tổng thành tiền: 0 VNĐ
THÔNG TIN
Ngày đến:
Ngày đi:
Người lớn:
Trẻ em: