Family

Family

Số lượng: 4

Diện tích: 35m2

Giường: 2 gường 1m6

Người: 4

Giá phòng: 550.000 VNĐ

Tivi, Máy lạnh, Máy nước nóng, Tủ lạnh, Wifi, Free rửa xe.

Số lượng: 4

Diện tích: 35m2

Giường: 2 gường 1m6

Người: 4

Giá phòng: 550.000 VNĐ

Tivi, Máy lạnh, Máy nước nóng, Tủ lạnh, Wifi, Free rửa xe.