|       
RESERVATIONS
Check-in:
Check-out:
Room style:
Room:
Guests:
MAPS
RESERVATIONS
 • Room style
 • Price
 • Quantity
 • Standard
 • 300.000 VNĐ
 • Deluxe
 • 420.000 VNĐ
 • Triple
 • 450.000 VNĐ
 • Family
 • 550.000 VNĐ
 • Room Picture
 • 0 VNĐ
Total 0 VNĐ
Information
Check-in:
Check-out:
Số người:

0913 157 456

1
Bạn đang tìm phòng khách sạn?