Standard

Standard

Số lượng: 23

Diện tích: 25m2

Giường: Một giường

Người: 2

Giá phòng: 300.000 VNĐ

Tivi, Máy lạnh, Máy nước nóng, Tủ lạnh, Wifi, Free rửa xe.

Số lượng: 23

Diện tích: 25m2

Giường: Một giường

Người: 2

Giá phòng: 300.000 VNĐ

Tivi, Máy lạnh, Máy nước nóng, Tủ lạnh, Wifi, Free rửa xe.