Triple

Triple

Số lượng: 7

Diện tích: 30m2

Giường: 1 giường 1m6 + 1 giường 1m2

Người: 3

Giá phòng: 450.000 VNĐ

Tivi, Máy lạnh, Máy nước nóng, Tủ lạnh, Wifi, Free rửa xe.

Số lượng: 7

Diện tích: 30m2

Giường: 1 giường 1m6 + 1 giường 1m2

Người: 3

Giá phòng: 450.000 VNĐ

Tivi, Máy lạnh, Máy nước nóng, Tủ lạnh, Wifi, Free rửa xe.