• Không view
 • Một giường
 • 25m2
 • 2 Người

Giá phòng: 300.000 VNĐ

 • Không view
 • 1 giường
 • 25m2
 • 2 Người

Giá phòng: 420.000 VNĐ

 • Không view
 • 1 giường 1m6 + 1 giường 1m2
 • 30m2
 • 3 Người

Giá phòng: 450.000 VNĐ

 • Không view
 • 2 gường 1m6
 • 35m2
 • 4 Người

Giá phòng: 550.000 VNĐ